قابلیت کاربران هدف

سر تیترها

هدفمند بودن فالوور

همانطور که می دانید یکی ویژگی های فوق العاده ای ربات اکتیو اینستاگرام این است که به شما امکان می دهد فالوور های حساب های اینستاگرام که انتخاب می کنید را جذب کنید.

این فوق العاده مفید برای هدفگیری گروه های بسیار خاصیاز کاربران است.

که دنبال افزابش فالوور هستند.

Share on google
Google+
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter